1. Česko-Slovenské putovanie zo Skalky nad Váhom na Velehrad – pozvánka

5. augusta 2020 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

Pozývame cyrilo-metodských ctiteľov na 1. česko-slovenské putovanie medzi dvoma významnými pútnickými miestami, ktorý sú Skalka nad Váhom na Slovensku a Velehrad v Českej republike, ktoré sa uskutoční v stredu 21. augusta 2019 so začiatkom o 8.00 h v priestoroch bývalého kláštora na Veľkej Skalke. Symbolicky bude otvorená prvá vyznačená česko-slovenská cyrilo-metodská trasa, ktorá vedie z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky nad Váhom až na Velehrad v Českej republike.
Svoju účasť potvrďte do 14.8.2019 na e-mail adresu:
info@trencinregion.sk
Podujatie je pripravené KOCR Trenčín v spolupráci so Združením Európska
kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda v Zlíne a pútnickým miestom Skalka.