Permanentná formácia kňazov Nitrianskej diecézy

21. apríla 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (22. júna) Dvesto kňazov Nitrianskej diecézy sa v dvoch turnusoch od 18. do 22. júna 2018 zúčastnilo permanentnej formácie. Program sa uskutočnil v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Okrem stretnutia s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom a so zamestnancami Biskupského úradu si vypočuli prednášky pozvaných odborníkov.

Profesor Ján Kyselovič hovoril na tému „Čo dokážu lieky?“, P. Jozef Hegglin MSC o sexualite a celibáte, Marián Križan o satanizme v pop kultúre a od Diodora Mendozu zaznela prednáška: „Duch Svätý: Duch pravdy alebo duch rozporu?“.

Na dôležitosť permanentnej formácie kňazov upozorňuje apoštolská exhortácia Jána Pavla II.: „Je to požiadavka jeho postupného rastu: život každého človeka je neprestajným napredovaním k zrelosti, a tá sa dosahuje permanentnou formáciou. Nevyhnutnou je i v kňazskej službe, ak sa chápe (spolu s ostatnými profesiami) ako služba pre druhých: ani jedna profesia alebo práca, ak má byť na úrovni a zodpovedať najnáročnejším požiadavkám, sa nezaobíde bez ustavičného dopĺňania vedomostí. Źivot vyžaduje „držať krok“ s dobou, čo je ďalšie ľudské zdôvodnenie permanentnej formácie“ (Ján Pavol II., Pastores dabo vobis, č. 70).

Marián Šuráb / Miroslav Lyko

ilustračné foto: Marek Mucha