Slávnostným Veni Sancte začali v Kňazskom seminári sv. Gorazda nový akademický rok

Pri príležitosti začiatku akademického roka 2022/2023 sa 20. septembra 2022 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre za účasti biskupov a bohoslovcov Nitrianskej, Banskobystrickej a Žilinskej diecézy uskutočnilo slávnostné Veni Sancte. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali žilinský biskup  Mons. Tomáš Galis a banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, ako aj predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda pod vedením rektora Mons. Mariána Dragúňa. Po svätej omši sa v aule Kňazského seminára svätého Gorazda uskutočnilo zasadnutie akademickej obce spojené s imatrikuláciou novoprijatých študentov.