20 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Nitre

V rámci svojej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil 30. júna 1995 vtedajší pápež Ján Pavol II. Nitru. Na neďalekom letisku v Janíkovciach sa stretol so slovenskou mládežou. Nezabudnuteľnými sú jeho slová, ktoré povedal pri bohoslužbe slova, ktorej predsedal: “Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi.” Dnes už svätý Ján Pavol II. následne navštívil Nitriansky hrad, vrátane Katedrály – Baziliky svätého Emeráma.

Dnes je priestor pred Nitrianskym hradom námestím Jána Pavla II. a už niekoľko rokov ho zdobí aj jeho socha.

Veriaci z Nitry si pripomenú 20. výročie návštevy prvého slovanského pápeža počas diecézneho stretnutia mládeže 30. júna 2015 na miestnom sídlisku Diely, kde stojí konštrukcia časti tribúny z Janíkoviec. Svätú omšu tam bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.  

Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA