Archive

Spomienka na biskupa Jána Gustíniho

25. februára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Začiatok pôstneho obdobia vo Svätej zemi

25. februára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Pozvánka na svätú omšu do predrománskeho kostolíka

25. februára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Kňazský seminár v Nitre vydal knihu Reč a slovo kríža

25. februára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Úmrtie: Zomrela matka vdp. Petra Buranského, pani Emília Buranská

25. februára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments