Archive

Uskutoční sa stretnutie rehoľníkov a zasvätených Nitrianskej diecézy

16. januára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Prihlášky do Kňazského seminára v Nitre

16. januára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Vysokoškolské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

16. januára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Registrácia na púť miništrantov do Ríma

16. januára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Nitriansky biskup medzi maďarsky hovoriacimi veriacimi

16. januára 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments