Archive

Mons. V. Judák viedol duchovné cvičenia pre kňazov

19. novembra 2017
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny bude na Druhú adventnú nedeľu

19. novembra 2017
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Druhá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu

19. novembra 2017
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Spomienka na arcibiskupa J. Gábriša

19. novembra 2017
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments