Archive

Pozvánka na diskusiu o právach dalitov a kresťanov

27. mája 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Menovanie honorárneho kanonika a honorárnych dekanov

27. mája 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Noc kostolov aj v Nitre

27. mája 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Pozvánka na slávnosť Božieho tela na námestie do Nitry

27. mája 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Bulharská viceprezidentka si na Nitrianskom hrade uctila sv. Cyrila a Metoda

27. mája 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments