Archive

Spomienka na arcibiskupa E. Nécseya v Močenku

18. júna 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Pozvánka na Studnička fest

18. júna 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Nitriansky biskup vysvätil piatich novokňazov

18. júna 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Bioetická konferencia v Nitre

18. júna 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments

Te Deum bohoslovcov v Nitre

18. júna 2018
Author: Miroslav LykoComments: 0 comments