Biskup Beňo na Svätojurajskej púti v Nitrianskej Blatnici

Pri príležitosti  sviatku sv. Juraja sa v nedeľu 30. apríla 2023 pri veľkomoravskej Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici konala tradičná Sväturajská púť.  Slávnostnú sv. omšu za účasti predstaviteľov obce, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka a veľkého zástupu veriacich celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. V závere liturgickej slávnosti  bola požehnaná nová poštová známka s vyobrazením tejto sakrálnej stavby z 9. storočia, ktorá bola vydaná spoločne s Arménskom vo februári tohto roku pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Program púte pokračoval kultúrnym programom pod rotundou a svätojurajským jarmokom. Po dvojročnej vynútenej prestávke sa tak obnovila ďalšia tradičná pútnická aktivita na území Nitrianskej diecézy. Nitrianska Blatnica je vďaka tejto vzácnej sakrálnej pamiatke súčasťou trasy a bodom záujmu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vedúcej aj cez územie Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý jej budovanie intenzívne riadi a podporuje.