Kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti – pozvánka

Liga pár páru v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách pripravuje víkendový kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti. Kurz sa bude sa konať v Rodinkove od piatku večera 21.7. do nedele 23.7. 2023.
Oproti klasickým prezenčným alebo on-line kurzom sú do programu zaradené dve prednášky – Vzťahová fyzika v sexuálnej intimite, aby rozdielnosť nerozdeľovala – a Mravné neznamená neerotické, zamerané na hlbšie porozumenie sexuálnej intimity v manželstve. V rámci programu bude samozrejme priestor na diskusie s prítomnými lektorskými pármi.
Program je pripravený nielen pre tých, ktorí sa chcú naučiť porozumieť svojej plodnosti a praktizovať STM, teda začiatočníkov, ale pamätali sme aj na tých, ktorí už kurz STM absolvovali a uvítali by oprášenie alebo prehĺbenie svojich poznatkov v špecifických situáciách, ako je návrat plodnosti po pôrode, blížiace sa obdobie prechodu či snaha o dosiahnutie tehotenstva.
Účasť na všetkých prednáškach nie je povinná. Každý si bude môcť vybrať z ponúkaných prednášok to, čo ho zaujme. Okrem vzdelávacej časti je v programe dostatok času aj na odpočinok a vychutnanie si krásy letnej prírody. Priestory Rodinkova sú vybavené herňami pre deti, takže dávajú možnosť, aby si na víkend manželia vzali so sebou aj deti, o ktoré bude v prípade potreby postarané animátormi.
Kapacita kurzu je vzhľadom na ubytovacie možnosti Domu prijatia obmedzená na 25 párov. Prihlásiť sa na Víkend s Ligou pár páru sa dá vyplnením záväznej prihlášky. Termín uzávierky prihlášok je 15.6.2023. V prípade, že kapacita bude naplnená, ďalší prihlásení budú zaradení ako náhradníci a oslovíme ich v prípade, že sa niekto odhlási. V prípade, že sa prihlási málo účastníkov, víkendový kurz STM sa neuskutoční. Kurzovné za pár je 30,00 € a bude ho potrebné uhradiť na účet LPP do konca júna tohto roka. Platbu za pobyt administruje Rodinkovo. Cenník ubytovania a stravy je zverejnený na ich webstránke.