24 hodín pre Pána na nitrianskej Kalvárii

20. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Pozvánky

Nitra (8. marca) Farnosť Nitra – Kalvária organizuje v rámci duchovnej obnovy veriacich pôstnu akcia „24 hodín pre Pána“. V spojení s celou Katolíckou cirkvou sa toto podujatie uskutoční v miestnom Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie od piatka 9. marca 2018, od 12.00 hod. do soboty 10. marca, do 12.00 hod.

Súčasťou programu budú sväté omše, adorácie, čítanie zo Svätého písma, krížová cesta, večer Božieho milosrdenstva. Veriaci môžu v tomto čase pristúpiť aj k svätej spovedi.

Akcia, ktorá sa aj uplynulé roky konala pred Štvrtou pôstnou nedeľou, pozýva veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Aj tento rok k nej pozýva pápež František. 

Miroslav Lyko