24-hodín pre Pána v Diecéznej svätyni na Skalke

22. januára 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Skalka (10. marca) Inšpirovaní pozvaním Svätého Otca Františka „sláviť sviatosť zmierenia v rámci eucharistickej adorácie“, ktoré adresoval vo svojom posolstve k Pôstnemu obdobiu celému svetu, sa do iniciatívy „24 hodín pre Pána“ zapojili veriaci aj na Skalke pri Trenčíne. 24-hodinová adorácia sa konala v Diecéznej svätyni svätých Andreja – Svorada a Beňadika. Začínala v piatok 9.3. svätou omšou o 16.00 hod. a rovnako svätou omšou o 16.00 hod. sa na druhý deň aj končila. Službu vysluhovania sviatosti zmierenia počas adorácie zabezpečovali domáci kňazi spolu s niekoľkými kňazmi z blízkeho okolia. Možnosť vstúpiť do ticha a do modlitby využívali jednotlivci i spoločenstvá, a tak tento čas pred Pánom bol naplnený osobnou i spoločnou modlitbou, chválami i tichou poklonou. Zúčastnení svojou prítomnosťou dávali najavo to, čo vyslovil pápež František v spomínanom posolstve: „Treba sa naučiť nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zanecháva dobrú a trvalejšiu stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro… Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými klameme seba samých, aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce, aby sme mali život.“

Dušan Berta / Miroslav Lyko