24. OKTÓBRA SI PRIPOMENIEME 7. VÝROČIE ODCHODU JÁNA CHRYZOSTOMA KARDINÁLA KORCA DO VEČNOSTI AJ SV. OMŠOU NA NITRIANSKOM HRADE

Nitrianska diecéza, ako aj celá Cirkev na Slovensku si v týchto dňoch pripomína 7. výročie odchodu do večnosti Jeho Eminencie blahej pamäti Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca, emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa, ktorý 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov, v 65. roku kňazstva a v 64. roku biskupskej služby odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.
Pri tejto príležitosti bude v pondelok 24. októbra 2022 o 7,00 hod. v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sv. omšu obetovanú za zosnulého otca kardinála. Po jej skončení si prítomní celebranti a verejnosť uctia jeho pamiatku pri hrobe v dolnej lodi katedrály. Srdečne pozývame!