V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku oslávili významné jubileá

Komunita Kráľovnej pokoja v Močenku si v tomto roku pripomína 20. výročie príchodu do Močenka, kde jej v roku 2003 vtedajší nitriansky biskup blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec poskytol tamojší, ktorý v minulosti slúžil ako letné sídlo nitrianskych biskupov. Zároveň si komunita pripomína aj 30. výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti 22. augusta 2023 v deň slávnosti Panny Márie Kráľovnej sa preto konala slávnostná svätá omša, ktorú s prítomnými kňazmi slávil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vo svojom príhovore vyzdvihol službu komunity, obetavosť jej členov, spolupracovníkov a zamestnancov. Zaželal do ďalších rokov Božie požehnanie a odhodlanie slúžiť tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, chudobným a biednym. Poukázal na skutočnosť, že keď sa pred 150. rokmi staval tento kaštieľ, nepredpokladalo sa, že v ňom raz budú žiť práve ľudia odkázaní na pomoc druhých, siroty a slabí. Využívanie kaštieľa je však v duchu jeho staviteľa, nakoľko biskup Palugyai dal postaviť kaštieľ v Močenku, aby podporil remeselníkov a umelcov v čase veľkej núdze a nedostatku pracovných príležitostí. Po sv. omši nasledovalo spoločné posedenie s pohostením. Slávnosť sa konala za účasti obyvateľov komunity, širokej verejnosti, ako aj predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka, starostu obce Močenok Romana Urbánika a ďalších hostí. Pohostenie pripravili členovia komunity spolu s klientmi pre všetkých prítomných z vlastných dopestovaných plodín a dochovaných zvierat. Aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  ocenil prevádzku zariadenia sociálnych služieb, prezrel si areál zariadenia, v ktorom klienti nielen rozvíjajú svoje pracovné zručnosti aj prácou na záhrade, či pri chove hospodárskych zvierat – ošípaných a oviec, ale  majú aj možnosť využívať rôzne rehabilitačné prístroje, ako aj vonkajší bazén.