25. ročník stretnutia „On je živý“ v Trenčíne – pozvánka

Komunita Emanuel srdečne pozýva záujemcov na 25. ročník stretnutia „On je živý“, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.- 9. februára 2020 v Športovej hale v Trenčíne. Pre účastníkov je pripravený pestrý duchovný program zložený z modlitieb chvál, liturgických slávení, workshopov, príhovorov a svedectiev a adorácií, ktorý vyvrcholí slávnostnou svätou Omšou, ktorú bude v nedeľu 9. februára 2020 o 11,30 hod celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Viac k programu a registrácii na stránke   www.onjezivy.sk