25 rokov od kreovania Jána Ch. Korca za kardinála

Nitra (28. júna) Pred štvrťstoročím bol kreovaný za kardinála vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom Korec (1924 – 2015). Išlo v pravom slova zmysle o prvého kardinála zo Slovenska pre slovenskú diecézu. Nitrianske biskupstvo plánuje zriadiť na Nitrianskom hrade pamätnú izbu venovanú tejto významnej osobnosti.

Boh posielal cirkvi na Slovensku významné osobností, ktoré buď pochádzali z jeho územia, alebo na ňom pôsobili, či mali k nemu osobitný vzťah, predsa však menovanie nitrianskeho biskupa za kardinála malo celkom nové, a nikdy predtým nejestvujúce prejavy Večného mesta k Slovensku. Samozrejme, nemožno obísť skutočnosť, že to bolo  predovšetkým ocenenie osobných zásluh nositeľa kardinálskeho purpuru, ktorý bol na Slovensku a vo svete známy ako „biskup v montérkach.“  

V tomto roku si pripomíname 25.  výročie od chvíle, keď sa 29. mája 1991 rozozvučali zvony nitrianskej katedrály neobyčajne vznešene a radostne. A pripájali sa k nim ľubozvučne ako nikdy predtým ďalšie po celej diecéze a Slovensku. Oznamovali, že po prvýkrát v dejinách tejto najstaršej diecézy strednej Európy, ktorá patrila pri erigovaní pod právomoc arcibiskupa sv. Metoda, bol biskupský stolec v Nitre ozdobený najvyššou  hierarchickou hodnosťou. Dnes už svätý pápež Ján Pavol II. totiž ohlásil v tento deň za kardinála nitrianskeho biskupa, syna slovenského národa – Jána Chryzostoma Korca. Išlo v pravom slova zmysle o prvého kardinála zo Slovenska pre slovenskú diecézu. Kreoval ho v Ríme 28. júna 1991, a to za bohatej  účasti Slovákov z vlasti aj zo zahraničia.

Kardinálsky purpur je farbou mučeníctva,  čo sa v pravom zmysle prejavilo v živote a svedectve  Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý dostal milosť o Bohu nielen svedčiť, ale za kresťanské hodnoty  aj trpieť.

Výstižne to pápež  Ján Pavol II. počas návštevy Nitry v r. 1995 vyjadril slovami: „Kardinál  Korec, toto meno veľa hovorí. Veľa hovorí vám na Slovensku, v Čechách i na Morave, v Európe, v Cirkvi i na celom svete. Chcem dnes poďakovať Pánu Bohu za svedectvo, veľké svedectvo viery, ktoré nám všetkým dal Ján Chryzostom Korec, prenasledovaný za svoju vieru, väznený. Všetko to opísal vo svojich pamätiach. Chceme sa za to dnes Pánu Bohu poďakovať. Vy, mladí, ďakujte Pánu Bohu za to svedectvo, lebo vďaka nemu ste tu dnes s veľkou odvahou vyznávajúc svoju vieru …“

Slovensko malo  najbližšieho  spolupracovníka  nástupcu sv. Petra na Slovensku vyše dve desaťročia! Tento dejinný okamih nemôžeme nechať bez pozornosti. Je to veľká milosť a  otcovský záujem pápeža o život cirkvi na Slovensku. Význam tejto skutočnosti pre náš národ a cirkev v ňom si vie málokto plne uvedomiť.

Nitrianske biskupstvo chce zriadiť v Biskupskom paláci v Nitre pamätnú izbu venovanú kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. A návštevníci miestnej katedrály si môžu uctiť jeho hrob a obetovať za neho modlitbu.

Nitrianske biskupstvo

010 Kardinal J.ch. Korec