25. september – Svetový deň migrantov a utečencov

„Dnes je Svetový deň migrantov a utečencov. Obnovme svoj záväzok vytvárať budúcnosť, v ktorej budú v centre záujmu aj migranti, utečenci, vysídlenci a obete obchodovania. Božie kráľovstvo sa buduje spolu s nimi.“ Týmto odkazom cez sociálnu sieť Twitter sa prihovoril pápež František v nedeľu 25. septembra. Už v predstihu vydal aj textové posolstvo, pre ktoré si zvolil tému: „Budovať budúcnosť s migrantmi a utečencami“. Pripomína v ňom Izaiášovo proroctvo: „Poklady národov prídu k tebe“ (Iz 60,5) a dodáva, že príchod katolíckych migrantov a utečencov prináša novú energiu do života cirkevných spoločenstiev, ktoré ich prijímajú: „Často sú totiž nositeľmi nákazlivej vitality a môžu tak oživiť naše slávenia. Vzájomné zdieľanie rôznych prejavov viery a nábožnosti predstavuje osobitnú príležitosť pre plnšie prežívanie katolicity Božieho ľudu.“

Zdroj: TKKBS