250. výročie posviacky chrámu vo Veľkom Záluží

Spoločenstvo veriacich v obci Veľké Zálužie si slávnostnou sv. omšou 27. októbra 2019 pripomenulo 250. výročie posviacky svojho farského chrámu, ktorý bol postavený v roku 1769 a bol zasvätený Všetkým svätým. Sv. omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Antonom Ižoldom, výpomocným duchovným Vladimírom Paulinim a ďalšími kňazmi, rodákmi z obce za hojnej účasti veriacich a starostu obce Milana Bíra. Po skončení slávnosti sa účastníci stretli v miestnom kultúrnom dome na slávnostnom agapé a kultúrnom programe, pri ktorom zvlášť tí starší spomínali na udalosti z histórie farnosti.

Kostol bol postavený v barokovo klasickom slohu. Severná stena je kamenná, zatiaľ čo ostatné sú z pálených tehál. Súčasťou kostola je aj veža,ktorá slúžila na umiestnenie zvonov. Je vstavaná do štítového priečelia a pokrytá ihlancovou strechou. Kostol má jednoloďový priestor, pristavenú sakristiu a bočnú kaplnku Najsvätejšej Sviatosti.Kostol prešiel v rokoch 2003-2005 rozsiahlou rekonštrukciou, bolo realizované kompletné “podpílenie” kostola a dodatočná izolácia, obnovené boli omietky a celý kostol bol nanovo vymaľovaný. Podobné práce boli realizované aj na fasáde kostola, ktorá tiež získala novú tvár.Hlavný oltár Všetkých svätých z konca 18. storočia bol pri predchádzajúcej renovácii odstránený, bol nanovo zrekonštruovaný a znovu slúži svojmu účelu. Obetný stôl je jednoduchý z bielych mramorových platní. V kostole sa nachádzajú plastiky a sochy sv. Jozefa, sv. Jána Krstiteľa, sv. Mikuláša, sv. Ambróza, sv. Petra Pavla a uhorských kráľov sv. Štefana a sv. Ladislava, Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie Ružencovej a Božského Srdca Ježišovho. V prístave sa nachádza bočný oltár sv. Františka z konca 18. storočia s obrazom sv. Františka a štyrmi plastikami svätcov. Na klenbe nad chórom je obraz príchodu sv.Cyrila a Metoda, ktorý namaľoval nitriansky akademický maliar Edmund Massányi. Pod kostolom sa nachádza krypta, v ktorej sú pochovaní členovia niekdajšej miestnej šľachty. Vo veži kostola sú umiestnené štyri zvony osadené pravdepodobne až v roku 1925. Okná v hlavnej lodi kostola po rekonštrukcii zdobia vitráže podľa návrhov akademického maliara Vincenta Hložníka.