26. ročník Cyklopúte

Rakúsko (19. augusta) Desať kňazov z Nitrianskej a Žilinskej diecézy, spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, v dňoch 14. – 19. augusta 2017 absolvovali ďalší ročník Cyklopúte. Z rakúskej obce Seeham putovali najskôr do Salzburgu, kde navštívili pútnický chrám Maria Plain a na ďalší deň k nemeckým hraniciam, do mestečka Oberndorf. Tam sa nachádza kaplnka v ktorej po prvý raz zaznela vianočná pieseň Tichá noc. Na tretí deň sa k pútnikom pridal aj salzburgský arcibiskup Mons. Franz Lackner s dvoma kňazmi svojej arcidiecézy. Cyklopúť sa presunula k rieke Mur, do rodného kraja pána arcibiskupa.

Pútnici navštívili viaceré chrámy, kláštory a biskupské mesto Graz. Spoločne prežitý čas v lone nádhernej prírody, bol pre všetkých účastníkov púte veľkým obohatením.

Miroslav Šidlo / Miroslav Lyko

c1c4 c3 c2