29. výročná Mariánska púť v Lehote pri Nitre – pozvánka

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť svätej Anny v Lehote srdečne pozýva na  29. VÝROČNÚ MARIÁNSKU PÚŤ, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. augusta 2021 o 10:00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude doc. SSD. Blažej ŠTRBA, PhD. z Biblickej univerzity v Jeruzaleme, člen Pápežskej biblickej komisie v Ríme. Púť začne o 10:00 pobožnosťou vo Farskom kostole Svätej Anny v Lehote, odkiaľ sa účastníci v procesii presunú do pútnického areálu s kaplnkou Panny Márie, kde sa bude sláviť sv. omša.