336. škapuliarska púť v Topoľčiankach – pozvánka

Farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 336. ročník škapuliarskej púte, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 17. júla 2022 s nasledovným programom:

Tríduum pred púťou

Streda 13. júla 2022:
– 18:00 Svätá omša – celebruje Mons. Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre
Štvrtok 14. júla 2022:
– 18:00 Svätá omša – celebruje Mons. Marián Draguň, rektor kňazského seminára v Nitre
Piatok 15. júla 2022:
– 18:00 Svätá omša – celebruje Stanislav Lieskovský, kaplán, Veľké Kostoľany

Sobota 16. júla 2022:
– od 15:00 Sviatosť zmierenia
– 15:00 Svätá omša za nové kňazské a rehoľné povolania
– 16:30 Krížová cesta pre maďarských pútnikov
– 17:30 Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
– 18:00 Krížová cesta pre slovenských pútnikov
– 18:00 Sväá omša pre maďarských pútnikov v kostole
– 19:00 Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
– 20:00 Svätá omša na Kalvárií, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Po svätej omši – sviečková procesia do zámku, litánie, Eucharistické požehnanie z balkóna zámku

Nedeľa 17. júla 2022:
– 7:00 Svätá omša pre slovenských pútnikov v kostole, celebruje vdp. Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera
– 8:30 Svätá omša pre maďarských pútnikov v kostole
– 10:30 Slávnostná svätá omša na Kalvárií, hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, katedrálny kanonik, rektor Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.
Obrad zverenia dievčat Panne Márií karmelskej na Kalvárií
– 16:00 Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márií