337. škapuliarska púť v Topoľčiankach so štyrmi biskupmi

Tradičná Škapuliarska púť k Panne Márii Karmelskej, ktorá sa traduje už od roku 1686, sa už po 337. krát uskutočnila v Topoľčiankach v dňoch 12.-16. júna 2023. Zišli sa na nej veriaci v hojnom počte zo Slovenska i Maďarska, aby absolvovali hodnotný duchovný program, ktorému predchádzala trojdňová duchovná príprava. Počas nej sa už od 12. júla konali pútnické sv. omše, ktoré postupne celebrovali vdp. Artur Ciepielski, farár z Tisovca, vdp. Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, vdp. Józsa Attila, kanonik, farár – dekan z Hurbanova a J. Ex. Mons. Nicola Girasoli, arcibiskup, apoštolský nuncius na Slovensku. Pontifikálnu sv. omšu v kostole v maďarskom jazyku v sobotu celebroval kaposvársky biskup Mons. László Varga z Maďarska a hlavným celebrantom večernej liturgickej slávnosti bol Mons. Giuseppe Pellegrini, biskup diecézy Concordia-Pordenone z Talianska. Program púte popri vysluhovaní sviatosti zmierenia zahŕňal aj pobožnosti Krížovej cesty, Loretánskych litánií, prijatie nových členov do Bratstva sv. Škapuliara, či slávnostnú procesiu do kaštieľa, ktorá bola ukončená litániami a požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. Veriacim bola k dispozícii aj zámocká kaplnka. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše na Kalvárii, ktorou púť v nedeľu vyvrcholila bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Nechýbal ani tradičný obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej a púť sa definitívne skončila modlitbami  ku Škapuliarskej Panne Márii popoludní. Zúčastnení pútnici tak mali opäť možnosť prežiť intenzívne chvíle plné milostí a uctiť si Pannu Máriu Karmelskú v duchu vyše tristoročnej tradície.

Púť v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe. Jej história siaha do 17. storočia a viaže sa k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke nad Turkami pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s konaním každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne. T.U.

Foto: Mária Švecová – Človek a viera