5. ročník katedrálneho organového festivalu – pozvánka

Koncerty 5. ročníka Katedrálneho organového festivalu v Nitre sa uskutočnia od 29. augusta do 19. septembra 2021 vždy v nedeľu o 19:00 hod. v Bazilike-Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Koncerty sa uskutočnia pri zachovaní všetkých aktuálnych hygienických opatrení. Organizátormi podujatia sú Biskupstvo Nitra, Nitrianska sídelná kapitula a Castellum, n. o. Sponzormi podujatia sú spoločnosti Kärcher a Uniqa Group. Všetci sú srdečne pozvaní.