5. ročník putovania po stopách sv. Cyrila a Metoda od Kostola sv. Michala archanjela v Dražovciach na Nitriansky hrad

Program slávností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2021 bol opätovne obohatený aj o 5. ročník zážitkového podujatia pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zoborský kláštor na Nitriansky hrad“. Putovanie sa uskutočnilo 3. júla 2021 vďaka spolupráci subjektov participujúcich  na budovaní Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktoré okrem kraja patria aj mesto Nitra,  Nitrianske biskupstvo, či Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF. Ponuku využili pútnici z Nitry a okolia všetkých vekových kategórií. V ranných hodinách sa stretli pri kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach, kde podujatie otvoril primátor mesta Nitra Marek Hattas. Pútnici si prehliadli kostol a vypočuli výklad o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý predniesli historici z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Pútnici počas putovania absolvovali aj zastávku pri rekonštruovaných ruinách Zoborského kláštora,  a so sprievodcom Pavlom Žebrákom si mali možnosť prezrieť celý areál starobylého kláštora a dozvedieť sa o jeho histórii. Ďalšími zastávkami boli informačné stánky Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na Svätoplukovom námestí a Krajského osvetového strediska na Pribinovom námestí, kde sa mohli dozvedieť o cyrilo-metodskej ceste a vyskúšať si písanie v hlaholike. Podujatie vyvrcholilo pri súsoší sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade, kde si mohli vďaka Slovenskému Domu CENTROPE vyskúšať virtuálnu realitu znázorňujúcu cyrilo-metodské pamiatky. Všetci, ktorí absolvovali trasu putovania, dostali na jednotlivých zastávkach pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých si na záver putovania prevzali certifikát pútnika o absolvovaní cesty a pamätný odznak. Cyrilo-metodské putovanie ako spojenie príjemného s užitočným bolo ponúknuté ako alternatíva zvlášť pre prázdninujúcu mládež, ale aj pre všetkých milovníkov histórie a ctiteľov odkazu sv. Cyrila a Metoda, aby si aj týmto spôsobom uctili nielen ich pamiatku, ale poznávali aj dejiny nášho národa v príjemnom prírodnom a na historické pamiatky bohatom prostredí Nitrianskeho regiónu a mesta Nitra. Organizátori sa budú v budúcnosti snažiť toto podujatie ponúknuť aj školám ešte počas školského roka, ako vhodnú formu pre zážitkové vyučovanie dejepisu, či tip na školské výlety.