70 rokov od smrti arcibiskupa Karola Kmeťka

15. júna 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (21. decembra) Nitrianska diecéza si pripomína 70 rokov od smrti svojho arcibiskupa ThDr. Karola Kmeťka. 

Narodil sa 12. decembra 1875 v Dolných Držkoviach. Bol signatárom Martinskej deklarácie, podpísanej 30. októbra 1918. Pápež Benedikt XV. ho vymenoval za nitrianskeho biskupa. Konsekráciu prijal v Nitre 13. februára 1921 z rúk pápežského nuncia Clementa Micaru. V roku 1944 ho pápež Pius XII. vymenoval za arcibiskupa „ad personam“.

Arcibiskup Karol Kmeťko sa vyznačil veľkou starostlivosťou o vzdelanie a prehĺbenie zbožnosti kňazov a veriacich laikov. Jeho osobitnou láskou boli misie. Svedčí o tom aj dvojzväzkové dielo Svetové misie, ktoré napísal ako nitriansky biskup. Štedro podporoval misionárov Spoločnosti Božieho slova. Okrem nich uviedol do diecézy redemptoristov, saleziánov a školských bratov. Bol propagátorom unionistických kongresov na Velehrade. Zomrel 22. decembra 1948. Pochovaný je v biskupskej krypte pod katedrálnym chrámom v Nitre.

Mons. Viliam Judák / Miroslav Lyko