Pozvánka na púť do Lehoty

Lehota (21. júla) Rímskokatolícka farnosť svätej Anny v Lehote a Obec Lehota srdečne pozývajú všetkých veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle na jubilejnú 25. výročnú mariánsku púť konanú z príležitosti sviatku svätej Anny, ktorá sa uskutoční v pútnickom areáli nad obcou Lehota dňa 30. júla 2017 o 10.00 hod.

Svätej omši bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, za účasti miestneho rodáka, vladyku Milana Šášika, užhorodsko-mukačevského biskupa a kňazov z dekanátu.

Martin Záruba / Miroslav Lyko

marianskaput-A5-19062017