Požehnanie obnoveného kostola v Tehle, farnosť Veľký Ďur

Tehla (24. septembra) Vo filiálke farnosti Veľký Ďur, v obci Tehla sa 24. septembra 2017 konala slávnosť požehnania miestneho kostola Ružencovej Panny Márie. Z tejto príležitosti celebroval v miestnom chráme svätú omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Kostol, ktorý bol postavený v roku 1957, prešiel v tomto roku rekonštrukciou. Vymenená bola stará strešná krytina, okná, schodisko bolo obložené novým obkladom. Vybudovaný bol chodník do kostola a ku kostolu bola pristavená veža, do ktorej boli umiestnené zvony. Tie sa dovtedy nachádzali v historickej drevenej zvonici pri kostole. Na kostole bola tiež spravená nová fasáda.

Tibor Taldík / Miroslav Lyko

foto: Simona Taldíková

t1t2 t3t4  t6