Desať rokov od vymenovania Mons. Viliama Judáka za nitrianskeho biskupa

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bol pred desiatimi rokmi (9. júna 2005) vymenovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa. Na starobylý biskupský stolec ho menoval vtedajší pápež Benedikt XVI., keď ešte predtým prijal zrieknutie sa úradu dovtedajšieho nitrianskeho biskupa kardinála Jána Chryzostoma Korca z dôvodu veku. 

Mons. Viliam Judák prijal biskupskú konsekráciu 16. júla 2005 v Nitre. Hlavným svätiteľom bol jeho predchodca – kardinál Ján Chryzostom Korec.