Druhá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu

20. januára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nitra (16. novembra) Druhá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu sa uskutoční v Nitre 25.11.2017 v kostole svätého Gorazda so začiatkom o 15:00.

Prednášajúci:

MARIÁN KUFFA, predstavený inštitútu Krista Veľkňaza

ANTON CHROMÍK, predseda Aliancie za rodinu

PAVOL VILČEK, riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Prednášky sú zamerané na nebezpečenstvá, ktoré plynú z Istanbulského dohovoru. Cieľom iniciatívy je, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis spod tohoto dohovoru. Tým chce zabrániť prípadnej ratifikácií v národnej rade SR, čím by sa pre SR tento dohovor stal záväzným.

Po svätej omši sa uskutoční ružencový sviečkový pochod od kostola k okresnému úradu.

plagát_nitra_04