97 rokov od vysviacky prvých troch slovenských biskupov

20. januára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Bratislava, Nitra (13. februára) Pred 97 rokmi – 13. februára 1921 – sa konala vysviacka troch slovenských biskupov – pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariana Blahu a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka.
Predseda Rady pre cirkevné dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti pri deväťdesiatom výročí pripomenul, že niektorí biskupi maďarského pôvodu boli v tom čase vypovedaní. A upresňuje: „Nitriansky biskup Viliam Batthyány musel opustiť biskupstvo v roku 1919. Biskupstvá zostali uprázdnené. Svätá Stolica, aj keď neboli ešte vyriešené hranice diecéz, to riešila tak, že menovala v decembri 1920 troch biskupov: pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariana Blahu a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka“.
Vysviacka sa konala 13. februára 1921 v Nitre, bolo to v nedeľu. Biskup Judák pripomína, že na slávnosť prišli ľudia z celého Slovenska a dokonca aj celý vlak veriacich z Moravy. „Bola to celonárodná oslava života Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vysviacka bola v piaristickom kostole, nasledoval sprievod mestom a potom aj inštalácia biskupa Karola Kmeťka na Nitrianskom hrade do úradu diecézneho biskupa“, dodal. 
Dnes jestvuje dohoda medzi dotyčnými diecézami (Nitra, Banská Bystrica, Spišská Kapitula), že každých päť rokov sa koná centrálna oslava v inej diecéze,
História dokazuje, že prínos týchto biskupov bol veľmi významný, pretože v medzivojnovom období sa náboženský život zintenzívnil. A biskup Viliam Judák konkretizuje: „Zakladali sa cirkevné školy. V roku 1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho tisícdeväťsto patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu inštitúcie pre rôzne stavy – pre mládež, študentov. V tom čase vznikol internát Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom takou hybnou silou v tomto období“, dodal nitriansky biskup.
Ich život potom bol dosť pohnutý, najmä po zmene spoločenského systému. Biskup Blaha zomrel ešte predtým, no arcibiskup Kmeťko bojoval o zachovanie cirkevných škol. Odpoveďou mu však bola v roku 1946 domová prehliadka na Biskupskom úrade. V roku 1948 zomrel. Biskup Vojtaššák musel po roku 1948 znášať väzenie v Čechách, ani pred smrťou sa nemohol vrátiť na rodné Slovensko. Zomrel v roku 1965.

(Zdroj: Archív TK KBS / Miroslav Lyko)

foto: Tkkbs