Biblický deň v Nitrici

13. novembra 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitrica (19. mája) V Nitrici sa uskutočnil už po štvrtýkrát tzv. „Biblický deň“. Zúčastnilo sa ho viac ako štyristo detí. Okrem toho, že sa mohli obliecť do dobových kostýmov, mali možnosť ochutnať aj z tradičných biblických jedál a odfotiť sa v tematickej fotostene. Tento rok bol hlavnou postavou Jozef Egyptský. Animátori postavu predstavili v úvodnej scénke. Po nej deti rozdelené do skupiniek nazvaných podľa izraelských kmeňov, aj s rodičmi, putovali do miestneho kostola na svätú omšu. Celebroval ju Alojz Potočiar. Po bohoslužbe sa účastníci striedali na stanovištiach s hrami, tancom, spevom a inými tvorivými aktivitami súvisiacimi s témou. Pre rodičov bola pripravená katechéza od Školských sestier de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom.

Cieľom podujatia je evanjelizovať na verejnosti a  predstaviť účastníkom jednu so starozákonných postáv biblických dejín a ich odkaz pre dnešok. V predošlých rokoch to bol Noe, Abrahám, Jakub.

Lenka Kohútová / Miroslav Lyko

foto: Dana Kudryová