Advent v Nitre začali sprievodom svetla z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie s požehnaním biskupa Viliama

Nitrianske biskupstvo v spolupráci s mestom Nitra pripravilo pre obyvateľov mesta príťažlivý začiatok Adventu v duchovnej atmosfére a otvorenie Adventného mestečka na Svätoplukovom námestí. Na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 sa po ranných adventných bohoslužbách v katedrále – Bazilike sv. Emeráma, v podvečer pri adventom venci pri nohách sochy sv. pápeža Jána Pavla II. na nádvorí hradu zhromaždilo množstvo malých aj veľkých pútnikov s kahancami, svietnikmi, či lampášmi, aby boli účastní príhovoru nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a obradu požehnania adventného venca a adventných sviec a následného požehnania a vyslania do sprievodu svetla, ktorý ho mal priniesť na Svätoplukovo námestie do Adventného mestečka. Biskup Viliam vo svojom príhovore upriamil pozornosť prítomných na skutočný zmysel a význam Adventu, ako aj jeho symboliky v predvianočnom období, počas ktorého sa celý kresťanský svet pripravuje na oslavu Vianoc – sviatkov narodenia Ježiša Krista. Prítomným opísal príbeh so sv. Matkou Terezou, ktorá navštívila aj Nitru a ktorá vzbudila  u istého bezdomovca zmysel pre zapálenie svetla nádeje a povedal: „To je aj naša úloha, aby sme aj my nielen fyzicky, ale aj duchovne zapaľovali  svetlo v iných a aj v týchto neľahkých časoch dávali všetkým nádej, že Boh nás miluje a že nás pozýva, aby sme konali podobne.“ Následne biskup Viliam požehnal adventný veniec a sviece a udelil pútnikom svoje požehnanie na cestu. Po adventných spevoch katedrálneho zboru Psallite Deo za zvonenia zvonov Baziliky sv. Emeráma sa sprievod svetla vydal na cestu do mesta. Počas nej sa pútnici zastavili pri Mariánskom stĺpe pod Nitrianskym hradom a soche kniežaťa Pribinu, kde si spomenuli aj na zosnulých, ktorí sa tohtoročných Vianoc už nedožili. Po príchode na Svätoplukovo námestie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Adventného mestečka a zapálenie vianočného stromu za hojnej účasti nitrianskej verejnosti a následným kultúrnym programom.