Adventný program na Orechovom Dvore v Nitre

21. februára 2020 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

V Komunitnom centre fungujúcom v nitrianskej lokalite Orechov Dvor, ktorého pracovníci sa venujú Rómom a zvlášť rómskym deťom tam žijúcim, pripravilo v Advente už tradičné Vianočné pásmo. Týmto programom sa deti, ale aj ich rodičia z Orechovho dvora chceli poďakovať krátko pred Vianocami prítomným pozvaným hosťom za ich pozornosť, ktorú im venujú počas celého roka. Vystúpenia rómskych detí, ale aj ich rodičov, ktoré s nimi nacvičili sociálni pracovníci centra s rehoľnými sestrami a kňazmi pastoračne pôsobiacimi v centre, si prišiel pozrieť aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, členovia a členky rehoľných spoločenstiev, poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre a členovia Maltézskeho rádu pôsobiaci v Nitre. Biskup Judák v krátkom príhovore pozdravil všetkých prítomných a zvlášť účinkujúcich, a vyzdvihol talenty, ktoré deti majú. Vyjadril želanie, aby talenty aj naďalej v škole rozvíjali. K tomu povzbudil všetkých prítomných aj svojim požehnaním. Na záver programu obdržali hostia od detí darčekové predmety, ktoré sami vyrobili a Vianočné pásmo bolo zakončené skromným agapé.