Adventný sprievod svetla z Nitrianskeho hradu do centra mesta Nitra – pozvánka

Pri príležitosti začiatku tohtoročného Adventu Nitrianske biskupstvo a Mesto Nitra srdečne pozývajú do SPRIEVODU SVETLA, ktorý sa uskutoční v prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2022 z Nitrianskeho hradu do centra mesta. Od 16.00 hodiny sa účastníci sprievodu budú schádzať na Nitrianskom hrade. V rámci programu budú od 16,15 hod zaznievať adventné piesne v podaní katedrálneho zboru Psallite Deo pod vedením Mgr. Vladímíra Kopca. O 16,30 hod. pozdraví nitriansky biskup Mons. Viliam Judák účastníkov sprievodu, požehná adventný veniec a zažne na ňom prvú sviecu. Zároveň s požehnaním odprevadí účastníkov sprievodu, ktorí so svetielkami absolvujú svoju Via Noce – cestu nocou a poputujú dole hradným vŕškom až na Svätoplukovo námestie, kde spoločne s predstaviteľmi mesta Nitra rozsvietia stromček. Do sprievodu si prosím prineste svetielko podľa svojich možností, s ktorým budete putovať – najlepšie sviečku zabezpečenú proti nepriaznivému počasiu alebo lampášik. Všetci sú srdečne pozvaní!