Aj Nitrianska diecéza sa rozlúčila s Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným košickým arcibiskupom