V Nitre oslávili Deň rodiny diecéznym stretnutím rodín so sv. omšou a programom na Kalvárii

Pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín i Dňa rodiny sa v nedeľu 26. júna 2022 na nitrianskej Kalvárii uskutočnilo aj stretnutie rodín Nitrianskej diecézy za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka  a jeho pomocného biskupa Mons. Petra Beňa. Stretnutie sa konalo paralelne so svetovým stretnutím rodín s pápežom Františkom v Ríme. Rodiny z farností Nitrianskej diecézy mohli na stretnutí stráviť celý deň, počas ktorého bol pre nich pripravený  pestrý duchovný, kultúrny a vzdelávací program posilňujúci hodnoty rodiny a rodinnú spolupatričnosť. Do prípravy programu  podujatia sa zapojili aj cirkevné organizácie pôsobiace na území Nitrianskej diecézy so vzťahom k starostlivosti o rodinu, najmä nitrianske Centrum pre rodinu, ktoré pre účastníkov  pripravili aktivity duchovného i zábavného charakteru. Krížová cesta, svätá omša s biskupmi, piknik v tráve s klasikou, hodinka s biskupom, korunka Božieho milosrdenstva, šašovia s Christilandu, pesničkohry s Mirom Jilom, či rodinná hra, boli popri nafukovacom hrade, ale aj policajtoch, či hasičoch striekajúcich vodu na deti i rozhorúčené priestranstvo programovými aktivitami, ktoré sa snažili urobiť Deň rodiny v Nitre zaujímavým a príťažlivým. A to sa podarilo.

Popri všetkých úspešných sprievodných programových aktivitách bola vrcholom podujatia slávnostná sv. omša pri poľnom oltári, ktorú celebrovali nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom a ďalšími kňazmi. Biskup Judák, ako slávnostný kazateľ vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných a najmä rodín na  hodnoty rodiny a rodinnej lásky podľa vzoru Božej rodiny. Uvažoval nad skutočnosťami, ktoré na jednej strane normálnu rodinu pozdvihujú, na druhej strane uvádzajú do ťažkostí, ktoré prináša reálny život súčasnosti. V závere svojho príhovoru preto prítomným rodinám odkázal: „Byť veriacim otcom a matkou v dnešnom svete je poslanie veľmi náročné, a my vám chceme poďakovať za vaše svedectvo žitej a živej viery. Vzťahy a hodnoty, ktoré sa žijú v rodine presahujú dvere rodinného hniezda, čo má veľký dosah na spoločenský a každodenný  život  v každej oblasti aj na život cirkvi. Preto si aj dnes vyprosujme silu, aby sme mohli žiť podľa vzoru Svätej rodiny, hľadať spôsob spolužitia vo vzájomnej láske, úcte a vzájomnej pomoci voči všetkým, aby sme tvorili jednu Božiu rodinu nažívajúcu v láske.“. Duchovný program Dňa rodiny bol vyplnený aj osobnými svedectvami, adoráciou a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva za prítomnosti pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa, ktorý v jej závere poďakoval za všetko úsilie organizátorov aj účinkujúcich počas Dňa rodiny v Nitrianskej diecéze.