Akademické Veni Sancte v Trenčíne aj s biskupom Petrom Beňom

Akademické Veni Sancte, alebo sv. omša spojená so vzývaním Ducha Svätého pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2021/2022, sa 4. októbra 2021 uskutočnila v Trenčíne. V Kostole  Notre Dame slávnostnú sv. omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s kaplánom Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne Jurajom Sedláčkom a ďalšími kňazmi za účasti vysokoškolských a stredoškolských študentov z Trenčína. Mons. Peter Beňo sa práve na nich obrátil aj vo svojom príhovore, aby ich povzbudil do aktívneho života vo viere pod vedením Ducha Svätého a vyzval ich k budovaniu Božieho kráľovstva už na zemi. V závere liturgickej slávnosti pozval biskup Beňo prítomných študentov na spoločné prežívanie života viery, budovanie spoločenstva  a na spoločné kráčanie životom.

UPC sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne je spoločenstvom mladých ľudí, ktorých cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách a stredných školách v Trenčíne. UPC (pozri si aj virtuálnu prehliadku) sa snaží vytvárať priestor pre stretávanie sa mladých ľudí hľadajúcich svoj vzťah k Bohu, ľuďom i k sebe samým. UPC má za cieľ študentom pomôcť formovať sa v zrelé kresťanské osobnosti, ktoré budú schopné naplno sa zapojiť do práce vo vlastných spoločenstvách a farnostiach a tiež niesť spoločenskú zodpovednosť za smerovanie našej krajiny. UPC ponúka nových priateľov, budovanie a upevňovanie vzťahov, zaujímavé akcie a aktivity, duchovné poradenstvo, vysluhovanie sviatosti zmierenia a po skončení štúdia skúsenosť, tvorivosť a prax v práci so spoločenstvami.