Animátorská škola P.S. začala 3. ročník

Nitrianska animátorská škola P.S. začala v dňoch 11. – 13. októbra 2019 už tretí ročník svojho pôsobenia. Do svojich radov privítala 4 nových účastníkov. Prvý víkend bol zameraný na sebapoznávanie, sebaprijatie a sebadarovanie. Tieto témy priblížil účastníkom pútavým spôsobom Vdp. Juraj Sedláček, rektor UPC v Trenčíne. V sobotu podvečer sa budúcim animátorom dostalo milého prekvapenia od nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý ich prijal vo svojej rezidencii, a v srdečnej atmosfére im predstavil priestory biskupského paláca a zodpovedal aj na ich zvedavé otázky, či už o svojom povolaní, alebo súčasnom pôsobení. Prvý formačný víkend ukončili frekventanti účasťou na nedeľnej sv. omši v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma a záverečným zhodnotením prežitých chvíľ.