Apoštolský nuncius Nicola Girasoli na akademickej pôde v Nitre

Pri príležitosti sviatku spolupatrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda podľa rímskeho kalendára, navštívil 14. februára 2023 akademickú pôdu v Nitre apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku arcibiskup Mons. Nicola Girasoli. Program jeho návštevy začal na Univerzite Konštantína – filozofa, ktorá v tento deň slávila sviatok svojho patróna sv. Konštantína – Cyrila. Mons. Girasoli si uctil pamiatku svätca pri jeho soche pred budovou univerzity za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a zástupcov akademickej obce. Program pokračoval na pôde univerzity, kde sa apoštolský nuncius za účasti študentov, akademických funkcionárov a univerzitných pedagógov predstavil s prednáškou na tému „Kresťanstvo, cyrilo-metodská tradícia a univerzita v kontexte súčasných ideových premien“ a v následnej diskusii si s účastníkmi prednášky vymenili názory súvisiace s touto dôležitou témou pre našu súčasnosť. Ako on sám povedal: „Odkaz svätých Cyrila a Metoda je veľmi dôležitý aj dnes. Potrebujeme byť verní svojej identite, byť na ňu hrdí a otvorení stavať spolu niečo, čo je pre dobro všetkých.“

Program pokračoval podvečerným stretnutím so študentami nitrianskych univerzít v Univerzitnom pastoračnom centre Pavla Straussa aj za účasti rektora univerzity Libora Vozára a ďalších akademických funkcionárov, ktoré si v tomto roku pripomína 15. výročie svojho vzniku. Sv. omšu v kaplnke centra celebroval Mons. Girasoli spolu s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, rektorom UPC Ľubomírom Hladom a ďalšími kňazmi. Vo svojej homílii nuncius uvažoval na tému „Boh je láska a radosť z lásky“. Prítomní študenti sa s nunciom mohli podeliť o svoje názory aj v diskusii po sv. omši a celý program bol zakončený v uvoľnenej atmosfére pri spoločnom agapé. Návšteva nuncia na akademickej pôde v Nitre pri slávnostnej príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda bola možnosťou nielen pripomenutia si osobností oboch svätcov, ale aj jeho zoznámenia sa s úrovňou univerzitnej pastorácie v Nitre, ktorá je len v centre úspešne realizovaná už 15 rokov, ale jej začiatky siahajú do roku 1990.