Arcivojvodkyňa Camilla von Habsburg – Lothringen v nitrianskom hospici uložila relikviu bl. cisára Karola I. Habsburského

Vďaka iniciatíve vedúceho centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre Dr. Jána Vanča  a spolupráci s Diecéznou charitou, Hospicom – Domom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre a Modlitebnou ligou cisára Karola za mier medzi národmi sa 13. septembra 2022 uskutočnila inštalácia relikvie blahoslaveného Karola z Domu Rakúskeho, cisára a kráľa v hospicovej kaplnke sv. Bernadetky. Inštalácia relikvie bola súčasťou sv. omše, ktorú za osobnej účasti Jej cisárskej a kráľovskej Výsosti  Camilly Habsburg – Lotringen, arcivojvodkyne Rakúskej, riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta, vedenia a zamestnancov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci v Nitre, v zastúpení nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka celebroval Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nitrianskej katedrálnej kapituly spolu s hlavným kaplánom Maltézskeho rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu, kňazmi Modlitebnej ligy cisára Karola a ďalšími prítomnými kňazmi. V úvode slávnosti požehnal Mons. Vallo obraz bl. cisára Karola I., do ktorého bola vložená jeho relikvia zo stehennej kosti a obraz bol umiestený na bočnú stenu kaplnky. V homílii sa Vdp. Stanislav Žlnay ako delegát Modlitebnej ligy pre Slovensko venoval osobnosti cisára Karola I., jeho príkladu osobnej a hlbokej kresťanskej zbožnosti, sociálnemu cíteniu a snahám o pokoj a mier medzi národmi, vďaka ktorým bol v roku 2004 blahorečený sv. pápežom Jánom Pavlom II.  Po skončení liturgickej slávnosti si arcivojvodkyňa Camilla prezrela priestory hospicu a spoločne s prítomnými sa zúčastnila na slávnostnom agapé. Uloženie relikvie bl. Karola I. cisára a kráľa v kaplnke hospicu v Nitre má za cieľ úctu k jeho osobnosti, ale aj z toho plynúce duchovné povzbudenie a pomoc pre trpiacich pacientov, ako aj slúžiacich pracovníkov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre. Odteraz sa každoročne 21. októbra bude v hospicovej kaplnke sláviť liturgická spomienka aj tohto aj maltézskeho blahoslaveného cisára Karola I. Habsburského.