Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta sa v Nitre stretol s členmi KBS

Nitra bola miestom druhého dňa pobytu 13 biskupov z cirkevného regiónu Triveneto v Taliansku, ktorí pod vedením predsedu regionálnej biskupskej konferencie a benátskeho patriarchu arcibiskupa Mons. Francesca Moragliu v dňoch 28. februára – 3. marca 2023 absolvujú návštevu Slovenska. V rámci doobedňajšieho programu si členovia delegácie prezreli mariánske pútnické miesto na nitrianskej Kalvárii s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie a Krížovou cestou a navštívili Misijný dom Matky Božej a Misijné múzeum, kde ich provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku P. Pavol Kruták SVD. zoznámil s históriou domu, celej misijnej spoločnosti a osobnosťami misionárov pôsobiacich vo svete.  Zoznamovanie s Nitrou pokračovalo na Nitrianskom hrade, kde si biskupi v sprievode nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka prezreli areál hradu, expozície Diecézneho múzea, Biskupský palác a nakoniec aj Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, kde sa mohli dozvedieť o histórii starobylej Nitrianskej diecézy ako aj jej najvýznamnejších osobnostiach. popoludní sa biskupi stretli s členmi Konferencie biskupov Slovenska pod vedením jej predsedu košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera. V prezentácii sa oboznámili s dejinami Cirkvi na Slovensku, jej osobnosťami, svätcami a sväticami, a po vzájomnom predstavení svojich diecéz jednotlivými biskupmi z jednej aj druhej strany si v neformálnej diskusii vymenili názory a skúsenosti zo života svojich cirkví. V rozhovoroch sa venovali aj prebiehajúcej synode, či súčasným a aktuálnym problémom vo svete, ktoré majú dopad aj na kresťanstvo a život veriacich v Taliansku i na Slovensku. Slovenskí biskupi obdržali od svojich talianskych bratov pamätné medaile z benátskeho skla s motívom sv. Marka evanjelistu, patróna Benátok a celého starobylého patriarchátu. Záver programu v NItre patril slávnostnej pontifikálnej sv. omši v katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorej hlavným celebrantom za účasti verejnosti a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda bol po prvýkrát v jej histórii benátsky patriarcha. Ako jeho, tak aj ostatných biskupov Triveneta v úvode sv. omše privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý vyjadril radosť z tejto udalosti, ale aj z celej návštevy biskupov na území Nitrianskej diecézy. Mons. Moraglia vo svojej homílii, ktorú za neho predniesol nitriansky kňaz ThLic. Ľuboš Mihálka, farár v Bibione, uvažoval nad obdobím 40 dňového pôstu a jeho významu pre kresťana. Veľprepošt Katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo ako správca katedrály na záver sv. omše prevzal od benátskeho patriarchu dar na pamiatku v podobe kalicha a obetnej misky z povestného benátskeho skla vyrábaného na ostrove Murano. Biskupi Triveneta strávia posledný deň návštevy Slovenska 2. marca 2023 v Bratislave, kde sa zúčastnia slávnosti pri príležitosti 20. výročia v niku Ordinariátu OS a OZ SR a navštívia Bratislavský hrad a Apoštolskú nunciatúru. Po poslednom nocľahu v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre v piatok odcestujú domov. Nitrianske biskupstvo ako hostiteľ tejto významnej a početnej návštevy biskupov z talianskeho Triveneta tak prispelo k ich úspešnej pôstnej ceste, ktorú biskupi každoročne absolvujú v inej krajine Európy.

Foto: Človek a viera / Mária Švecová, Tomáš Fečo