Benátsky patriarcha s biskupmi Triveneta v Hronskom Beňadiku a Topoľčiankach

Delegácia Konferencie biskupov Triveneta pod vedením svojho predsedu arcibiskupa Mons. Francesca Moragliu – benátskeho patriarchu, v rámci prvého dňa programu návštevy Slovenska a počas pobytu na území Nitrianskej diecézy v sprievode pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa navštívili otcovia biskupi  28. februára 2023 Hronský Beňadik a pútnické mesto  Topoľčianky. V Hronskom Beňadiku si prezreli Baziliku minor sv. Benedikta opáta, kde sa v prítomnosti jej rektora Mons. Petra Brodeka zoznámili s históriou baziliky a uctili si relikviu Kristovej krvi, ktorá je v nej uchovávaná. Po spoločnej modlitbe si prehliadli aj zrekonštruované priestory a novovytvorené výstavné expozície benediktínskeho kláštora a mali tak možnosť spoznať aj históriu tohto starobylého miesta. Benátsky patriarcha Mons. Moraglia z vďaky obdaroval Baziliku minor sv. Benedikta opáta omšovým kalichom a obetnou miskou z benátskeho skla a jej rektora pamätnou medailou so zobrazením patróna Benátok sv. Marka evanjelistu. Z Hronského Beňadiku sa biskupi Triveneta presunuli do pútnického miesta Topoľčianky, kde za účasti biskupa Petra Beňa a miestneho farára Mons. Jozefa Daška a ďalších kňazov celebrovali v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sv. omšu aj za účasti verejnosti a miestnych veriacich. T.U.

Foto: Mária Švecová – Človek a viera