Benefičný koncert Ora pro nobis pre Hospic u Bernadetky v Nitre – pozvánka

Dňa 15. septembra 2022 o 17,00 hod. sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade uskutoční benefičný koncert pod názvom Ora pro nobis. Účinkujú Lenka Máčiková – soprán, Ondrej Šaling – tenor, Klára Viteková – organ. Vstupné je dobrovoľné a výťažok z koncertu bude venovaný Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre na podporu zabezpečenia dôstojných podmienok a paliatívnej starostlivosti o pacientov končiacich svoju pozemskú púť v tomto zariadení Diecéznej charity. Všetci sú srdečne pozvaní!