Benefičný koncert pre Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska 15. septembra 2022 uskutočnil benefičný charitatívny koncert pod názvom Ora pro nobis. V programe koncertu sa predstavili Lenka Máčiková a Klára Viteková. Výťažok z dobrovoľného príspevku vo výške 600,- €  bol odovzdaný Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre na podporu jeho činnosti a starostlivosti o pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení.