Oslava prvého výročia Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rímsko-katolícky farský úrad a správa Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozývajú veriacich na slávenie ďakovnej svätej omše pri príležitosti prvého výročia povýšenia chrámu na Baziliku minor pápežom  Františkom. Svätá omša sa uskutoční  v sobotu  20. júna 2020 o 18,00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre maďarských veriacich. Slávnosť je spojená s možnosťou získania plnomocných odpustkov.

Po svätej omši sa uskutoční benefičný koncert pod názvom „Hudba v tieni ruín ´20 early baroque“,  v ktorom vystúpi komorný orchester ZOE so svojim benefičným programom na nádvorí kláštora.  Výťažok z dobrovoľných príspevkov bude použitý na opravy areálu baziliky a kláštora ako národnej kultúrnej pamiatky. Všetci sú srdečne pozvaní. T.U.