Betlehemské svetlo v Nitrianskej diecéze – informácia

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Na Slovensko sa tento rok dostane už po 33. raz. Aktuálna situácia dovoľuje slovenským skautom šíriť Betlehemské svetlo rovnako ako pred rokom 2020, teda bez pandemických obmedzení.  17. decembra 2022 (sobota)  sa uskutoční  vlakový rozvoz po Slovensku  Následne 18. decembra  2022 (nedeľa) bude oficiálne symbolicky odovzdané aj v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade počas sv. omše o 9,00 hod.

V rámci Nitrianskej diecézy  bude Betlehemské svetlo odovzdané na železničných staniciach 17. decembra 2022 v Zbehoch, Topoľčanoch, Trenčíne, Trenčianskej Teplej, Nemšovej, Trenčíne, Hornom Sŕní, Tesárských Mlyňanoch, Slepčanoch,  Chynoranoch, Novej Vsi nad Žitavou, Vrábľoch, Dyčke, Lúčnici nad Žitavou, Michale nad Žitavou, Kmeťove, Máni, Malej Máni, Úľanoch nad Žitavou, Šuranoch, Leviciach, Podhájskej, na ktorých budú jednotlivé vlaky zastavovať podľa aktuálneho grafikonu. Skauti roznesú Betlehemské svetlo  do farských chrámov a na verejné miesta v obciach, či mestách, kde bude k dispozícii na odpálenie.