Betlehemské svetlo v Nitrianskej diecéze – informácia

Slovenskí skauti v uplynulom týždni prevzali na rakúsko-slovenských hraniciach od rakúskych skautov Betlehemské svetlo. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti do väčšiny slovenských kostolov, aby bolo k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania. Samotná distribúcia po Slovensku ako aj na území Nitrianskej diecézy prebieha už v týchto dňoch. Odpaľovanie Betlehemského svetla prebieha so zreteľom na všetky aktuálne platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania. Skauti vyzývajú všetkých ľudí, pre ktorých sa Betlehemské svetlo stalo neoddeliteľnou súčasťou Vianoc, aby pri jeho odpaľovaní mysleli na aktuálne hygienické opatrenia, chránili seba, svoje okolie a rešpektovali pokyny prislúchajúce k miestu, kde si Svetlo odpália.

Pravidelne aktualizovaná mapa s miestami, kde všade si môžete Betlehemské svetlo odpáliť je ešte dostupnejšia. Z obrazoviek monitorov prichádza na displeje mobilných telefónov v novej aplikácii s názvom Betlehemské svetlo. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Jednotlivé farnosti budú o prítomnosti Betlehemského svetla informovať v oznamoch a na svojich web stránkach. V Nitre je už Betlehemské svetlo na miestach, ktoré sú dostupné na aktívnej mape Hľadáte nitra na mape – Betlehemské svetlo (betlehemskesvetlo.sk).