Betlehemské svetlo v nitrianskej katedrále

Počas svätej omše na Štvrtú adventnú nedeľu (22. 12. 2013) priniesli skauti z Nitrianskej oblasti kniežaťa Pribinu do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre Betlehemské svetlo. Tento symbol pochádzajúci z Baziliky Narodenia Ježiša Krista v Betleheme priniesli skauti v sprievode na začiatku bohoslužby. Obradu požehnania svetla, i tých, ktorí ho roznášajú, predsedal kanonik Nitrianskej kapituly P. Jozef Dvorský SDB. Betlehemské svetlo je ďalej roznášané do nemocníc, penziónov, detských domovov, väzníc, azylových domov, charitatívnych zariadení a kostolov.