Bioetická konferencia v Nitre

20. februára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (15. júna) Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS zorganizovala 15. júna 2018 v Nitre Konferenciu zdravotníckej etiky a bioetiky. Jej hlavnou témou boli etické otázky zdravotnej starostlivosti o zraniteľného pacienta na Slovensku. Nitrianskeho biskupa na tomto podujatí zastupoval generálny vikár Mons. Peter Brodek.

Podľa slov teológa a rektora Kňazského seminára v Badíne Jána Viglaša, práve v zdravotníckej etike a bioetike „prichádza do úvahy dôstojnosť pacienta a jeho zraniteľnosť. Práve tam, kde je najslabší. Buď pri narodení alebo potom keď je chorý alebo potom, keď zomiera“. Prednášajúci sa na tieto témy pozreli pod zorným uhlom encykliky bl. Pavla VI. Humanae vitae.

Miroslav Lyko