Biskup Viliam Judák mládeži v Trenčíne: „Vytvorme tu opravdivú pohodu, ktorá nás trvalo obohatí a cez nás aj iných!“

Na území Nitrianskej diecézy v Trenčíne sa 28. júla 2022 začalo Národné stretnutie mládeže T22. Podujatie potrvá do nedele 31. júla 2022, keď vyvrcholí púťou na pútnické miesto v Skalke nad Váhom a záverečnou sv. omšou. Popri viac ako štyristo dobrovoľníkoch je na stretnutí prítomných takmer tritisíc účastníkov, medzi ktorými sú mládežníci a kňazi aj z Nitrianskej diecézy. Úvodným programom stretnutia mládeže bol otvárací ceremoniál s motívom naimského mládenca: Vstaň!, po ktorom nasledovala otváracia slávnostná pontifikálna sv. omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, keďže Trenčín patrí do Nitrianskej diecézy. Svätú omšu spolu s ním koncelebrovali arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, delegát Českej biskupskej konferencie  pomocný českobudejovický biskup Mons. Pavel Posád a desiatky kňazov. Sv. omšu sprevádzal zbor Rodiny Panny Márie. Už v úvode sv. Omše biskup Judák mládeži povedal: „Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste prišli a odpovedali na tichý hlas pozvania od nášho Pána“. Aj vo svojom príhovore Mons. Judák pred prítomnými mladými ľuďmi z celého Slovenska uvažoval o zmysle a význame putovania proroka Jeremiáša do domu hrnčiara a putovania Ježiša do Naimu aj pre súčasnosť, ako aj hodnotách prameniacich z kresťanskej viery. Mládež vyzval k zmysluplnému duchovnému prežitiu pobytu na stretnutí v Trenčíne a povzbudil ich aj slovami: „Boh chce, aby sme boli nádobou plnou života, nie smrti. Žiť pravý život a nie živoriť znamená nechať sa formovať Božím Duchom podľa vzoru Panny Márie… Rozhodnúť sa vykročiť na výpravu za Kristom znamená vstať a stať sa svedkom. Následkom nášho svedectva bude rozšírenie evanjelia v Trenčíne i na celom Slovensku. Vytvorme tu opravdivú pohodu, ktorá nás trvalo obohatí a cez nás aj iných!“ uzavrel svoj príhovor Mons. Judák.  V závere sv. Omše sa s pozdravom a povzbudením prítomným prihovoril aj biskup Pavel Posád z Českých Budejovíc.  Národné stretnutie mládeže T22 nadväzuje na Svetové dni mládeže a zároveň aj predchádzajúce tri Národné stretnutia mládeže (R13, P15, P18). Celý program je zameraný na cestu a výšiny – chce pozvať mladých ľudí, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie. Mladých čakajú spoločné modlitby, sväté omše, katechézy s biskupmi, workshopy a diskusie, krížová cesta, N(M)OC modlitby, EXPO povolaní a mnoho iného. Podujatie pre mládež sa nesie v duchu verša: ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39).

Foto: T22